Search your favorite song for free

1. Siêu Nhân Hiệp Sĩ Huyền Thoại ( Legend Heroes ) - Tập 8

 • Duration: 1214
 • Channel: shortfilms
Siêu Nhân Hiệp Sĩ Huyền Thoại ( Legend Heroes ) - Tập 8

Siêu nhân hiệp sĩ huyền thoại“Legend Heroes” là bộ phim siêu nhân của Hàn Quốc, cũng thuộc dòng phim tokusatsu và tương tự như series phim Kamen Rider hay Super Sentai của Nhật Bản. Phim xoay quanh chủ đề các linh khí chiến tướng Tam quốc (gọi là Tiểu Anh Linh) cùng với chủ nhân của mình (con người thời hiện đại) chiến đấu và giành thắng lợi trong Dream Battle để biến ước mơ của riêng họ thành hiện thực. Các nhân vật trong phim được lấy tên dựa theo các anh hùng thời Tam quốc, những anh hùng đã đi vào lịch sử bao thế hệ không chỉ ở Trung Hoa mà còn là cả thế giới.


2. Siêu Nhân Hiệp Sĩ Huyền Thoại (Legend Heroes) Tập 5 - chân dung kẻ chiến thắng ( phụ đề )

 • Duration: 1371
 • Channel: shortfilms
Siêu Nhân Hiệp Sĩ Huyền Thoại (Legend Heroes) Tập 5 - chân dung kẻ chiến thắng ( phụ đề )

Siêu nhân hiệp sĩ huyền thoại“Legend Heroes” là bộ phim siêu nhân của Hàn Quốc, cũng thuộc dòng phim tokusatsu và tương tự như series phim Kamen Rider hay Super Sentai của Nhật Bản. Phim xoay quanh chủ đề các linh khí chiến tướng Tam quốc (gọi là Tiểu Anh Linh) cùng với chủ nhân của mình (con người thời hiện đại) chiến đấu và giành thắng lợi trong Dream Battle để biến ước mơ của riêng họ thành hiện thực. Các nhân vật trong phim được lấy tên dựa theo các anh hùng thời Tam quốc, những anh hùng đã đi vào lịch sử bao thế hệ không chỉ ở Trung Hoa mà còn là cả thế giới.


3. Siêu Nhân Hiệp Sĩ Huyền Thoại (Legend Heroes) Tập 10 - lữ bố bất khả chiến bại

 • Duration: 1306
 • Channel: shortfilms
Siêu Nhân Hiệp Sĩ Huyền Thoại (Legend Heroes) Tập 10 - lữ bố bất khả chiến bại

Siêu nhân hiệp sĩ huyền thoại“Legend Heroes” là bộ phim siêu nhân của Hàn Quốc, cũng thuộc dòng phim tokusatsu và tương tự như series phim Kamen Rider hay Super Sentai của Nhật Bản. Phim xoay quanh chủ đề các linh khí chiến tướng Tam quốc (gọi là Tiểu Anh Linh) cùng với chủ nhân của mình (con người thời hiện đại) chiến đấu và giành thắng lợi trong Dream Battle để biến ước mơ của riêng họ thành hiện thực. Các nhân vật trong phim được lấy tên dựa theo các anh hùng thời Tam quốc, những anh hùng đã đi vào lịch sử bao thế hệ không chỉ ở Trung Hoa mà còn là cả thế giới.


4. Hiệp Khách Mặt Nạ Đen - Heroes In Black - HD Tập 20

 • Duration: 2795
 • Channel: shortfilms
Hiệp Khách Mặt Nạ Đen - Heroes In Black - HD Tập 20

Hiệp Khách Mặt Nạ Đen - Heroes In Black - HD Tập 20


5. Hiệp Khách Mặt Nạ Đen - Heroes In Black - HD Tập 5

 • Duration: 2767
 • Channel: shortfilms
Hiệp Khách Mặt Nạ Đen - Heroes In Black - HD Tập 5

Xem tại đây nhé mọi người Hiệp khách mặt nạ đen Full HD ==> http://www.dailymotion.com/playlist/x4zkm9


6. Hiệp Khách Mặt Nạ Đen - Heroes In Black - HD Tập 4

 • Duration: 2790
 • Channel: shortfilms
Hiệp Khách Mặt Nạ Đen - Heroes In Black - HD Tập 4

Xem tại đây nhé mọi người Hiệp khách mặt nạ đen Full HD ==> http://www.dailymotion.com/playlist/x4zkm9


7. Hiệp Khách Mặt Nạ Đen - Heroes In Black - HD Tập 11

 • Duration: 2778
 • Channel: shortfilms
Hiệp Khách Mặt Nạ Đen - Heroes In Black - HD Tập 11

Hiệp Khách Mặt Nạ Đen - Heroes In Black - HD Tập 11


8. Siêu Nhân Hiệp Sĩ Huyền Thoại Legend Heroes Tập 26 Gia Cát Lượng ( Phụ Đề )

 • Duration: 1405
 • Channel: shortfilms
Siêu Nhân Hiệp Sĩ Huyền Thoại Legend Heroes Tập 26 Gia Cát Lượng ( Phụ Đề )

Siêu nhân hiệp sĩ huyền thoại“Legend Heroes” là bộ phim siêu nhân của Hàn Quốc, cũng thuộc dòng phim tokusatsu và tương tự như series phim Kamen Rider hay Super Sentai của Nhật Bản. Phim xoay quanh chủ đề các linh khí chiến tướng Tam quốc (gọi là Tiểu Anh Linh) cùng với chủ nhân của mình (con người thời hiện đại) chiến đấu và giành thắng lợi trong Dream Battle để biến ước mơ của riêng họ thành hiện thực. Các nhân vật trong phim được lấy tên dựa theo các anh hùng thời Tam quốc, những anh hùng đã đi vào lịch sử bao thế hệ không chỉ ở Trung Hoa mà còn là cả thế giới.


9. Siêu Nhân Hiệp Sĩ Huyền Thoại (Legend Heroes) Tập 11 ( Chưa dịch )

 • Duration: 1396
 • Channel: shortfilms
Siêu Nhân Hiệp Sĩ Huyền Thoại (Legend Heroes) Tập 11 ( Chưa dịch )

Siêu Nhân Hiệp Sĩ Huyền Thoại (Legend Heroes) Tập 11 ( Chưa dịch )


10. Hiệp Khách Mặt Nạ Đen - Heroes In Black - HD Tập 10

 • Duration: 2746
 • Channel: shortfilms
Hiệp Khách Mặt Nạ Đen - Heroes In Black - HD Tập 10

Hiệp Khách Mặt Nạ Đen - Heroes In Black - HD Tập 10


11. Hiệp Khách Mặt Nạ Đen - Heroes In Black - HD Tập 1

 • Duration: 2780
 • Channel: shortfilms
Hiệp Khách Mặt Nạ Đen - Heroes In Black - HD Tập 1

Diễn viên: Âu Dương Chấn Hoa, Lý Nam Tinh, Phạm Văn Phương, Trịnh Phối Phối... Full 20 tập => http://www.dailymotion.com/playlist/x4zkm9


12. Siêu Nhân Hiệp Sĩ Huyền Thoại Legend Heroes Tập 35 Hạ xuống

 • Duration: 2140
 • Channel: shortfilms
Siêu Nhân Hiệp Sĩ Huyền Thoại Legend Heroes Tập 35 Hạ xuống

Siêu nhân hiệp sĩ huyền thoại“Legend Heroes” là bộ phim siêu nhân của Hàn Quốc, cũng thuộc dòng phim tokusatsu và tương tự như series phim Kamen Rider hay Super Sentai của Nhật Bản. Phim xoay quanh chủ đề các linh khí chiến tướng Tam quốc (gọi là Tiểu Anh Linh) cùng với chủ nhân của mình (con người thời hiện đại) chiến đấu và giành thắng lợi trong Dream Battle để biến ước mơ của riêng họ thành hiện thực. Các nhân vật trong phim được lấy tên dựa theo các anh hùng thời Tam quốc, những anh hùng đã đi vào lịch sử bao thế hệ không chỉ ở Trung Hoa mà còn là cả thế giới.


13. Siêu Nhân Hiệp Sĩ Huyền Thoại (Legend Heroes) Tập 7 Cặp Đôi Rock

 • Duration: 1407
 • Channel: shortfilms
Siêu Nhân Hiệp Sĩ Huyền Thoại (Legend Heroes) Tập 7 Cặp Đôi Rock

Siêu nhân hiệp sĩ huyền thoại“Legend Heroes” là bộ phim siêu nhân của Hàn Quốc, cũng thuộc dòng phim tokusatsu và tương tự như series phim Kamen Rider hay Super Sentai của Nhật Bản. Phim xoay quanh chủ đề các linh khí chiến tướng Tam quốc (gọi là Tiểu Anh Linh) cùng với chủ nhân của mình (con người thời hiện đại) chiến đấu và giành thắng lợi trong Dream Battle để biến ước mơ của riêng họ thành hiện thực. Các nhân vật trong phim được lấy tên dựa theo các anh hùng thời Tam quốc, những anh hùng đã đi vào lịch sử bao thế hệ không chỉ ở Trung Hoa mà còn là cả thế giới.


14. Hiệp Khách Mặt Nạ Đen - Heroes In Black - HD Tập 15

 • Duration: 2776
 • Channel: shortfilms
Hiệp Khách Mặt Nạ Đen - Heroes In Black - HD Tập 15

Hiệp Khách Mặt Nạ Đen - Heroes In Black - HD Tập 15


15. Hiệp Khách Mặt Nạ Đen - Heroes In Black - HD Tập 13

 • Duration: 2763
 • Channel: shortfilms
Hiệp Khách Mặt Nạ Đen - Heroes In Black - HD Tập 13

Hiệp Khách Mặt Nạ Đen - Heroes In Black - HD Tập 13


16. Hiệp Khách Mặt Nạ Đen - Heroes In Black - HD Tập 6

 • Duration: 2790
 • Channel: shortfilms
Hiệp Khách Mặt Nạ Đen - Heroes In Black - HD Tập 6

Hiệp Khách Mặt Nạ Đen - Heroes In Black - HD Tập 6


17. Siêu nhân hiệp sĩ huyền thoại ( Legend Heroes ) tập 6 - chiến binh mới xuất hiện ( chưa dịch )

 • Duration: 1430
 • Channel: shortfilms
Siêu nhân hiệp sĩ huyền thoại ( Legend Heroes ) tập 6 - chiến binh mới xuất hiện ( chưa dịch )

Siêu nhân hiệp sĩ huyền thoại“Legend Heroes” là bộ phim siêu nhân của Hàn Quốc, cũng thuộc dòng phim tokusatsu và tương tự như series phim Kamen Rider hay Super Sentai của Nhật Bản. Phim xoay quanh chủ đề các linh khí chiến tướng Tam quốc (gọi là Tiểu Anh Linh) cùng với chủ nhân của mình (con người thời hiện đại) chiến đấu và giành thắng lợi trong Dream Battle để biến ước mơ của riêng họ thành hiện thực. Các nhân vật trong phim được lấy tên dựa theo các anh hùng thời Tam quốc, những anh hùng đã đi vào lịch sử bao thế hệ không chỉ ở Trung Hoa mà còn là cả thế giới.


18. Siêu Nhân Hiệp Sĩ Huyền Thoại (Legend Heroes) Tập 9 Tham Vọng Của Bear Family

 • Duration: 1349
 • Channel: shortfilms
Siêu Nhân Hiệp Sĩ Huyền Thoại (Legend Heroes) Tập 9 Tham Vọng Của Bear Family

Siêu nhân hiệp sĩ huyền thoại“Legend Heroes” là bộ phim siêu nhân của Hàn Quốc, cũng thuộc dòng phim tokusatsu và tương tự như series phim Kamen Rider hay Super Sentai của Nhật Bản. Phim xoay quanh chủ đề các linh khí chiến tướng Tam quốc (gọi là Tiểu Anh Linh) cùng với chủ nhân của mình (con người thời hiện đại) chiến đấu và giành thắng lợi trong Dream Battle để biến ước mơ của riêng họ thành hiện thực. Các nhân vật trong phim được lấy tên dựa theo các anh hùng thời Tam quốc, những anh hùng đã đi vào lịch sử bao thế hệ không chỉ ở Trung Hoa mà còn là cả thế giới.


19. Hiệp Khách Mặt Nạ Đen - Heroes In Black - HD Tập 18

 • Duration: 2790
 • Channel: shortfilms
Hiệp Khách Mặt Nạ Đen - Heroes In Black - HD Tập 18

Hiệp Khách Mặt Nạ Đen - Heroes In Black - HD Tập 18


20. Hiệp Khách Mặt Nạ Đen - Heroes In Black - HD Tập 7

 • Duration: 2777
 • Channel: shortfilms
Hiệp Khách Mặt Nạ Đen - Heroes In Black - HD Tập 7

Hiệp Khách Mặt Nạ Đen - Heroes In Black - HD Tập 7


<